منشور اخلاقی و سازمانی حراست

 •  1- عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام
 •  2- رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان
 •  3- تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان
 •  4- رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
 •  5- رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان 
 •  6- تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسائی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص
 •  7- تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی
 •  8- تلاش مجدانه در شناسائی و پیشگیری از آسیب های سازمان
 •  9- شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
 • 10-بهره مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با فن آوری های روز
 • 11- توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسی گزارشهای رسیده و اطلاع رسانی به موقع
 • 12-اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی : حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو

 

فایل ها